У Грузинській Православній Церкві заявили про неможливість співслужіння з самозваними єпископами ПЦУ

Митрополит Ахалкалакський і Кумурдойський Миколай (Пачуашвілі) в своєму інтерв’ю грузинському агентству Interpressnews заявив, що в Грузинській Православній Церкві не можуть співслужити з єпископами новоствореної «ПЦУ», повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Митрополит Миколай, зокрема, зазначив, що деякі архієреї новоутворенної структури були піддані анафемі, що визнавали в усіх Православних Церквах світу, в тому числі й у Константинопольському патріархаті. Тож легітимність усього єпископату «ПЦУ» під питанням. За його словами, очевидна відсутність апостольської спадкоємності в їхніх хіротоніях. Багато з них є самопроголошеними єпископами, підкреслив він.

«Як же такий єпископ може співслужити з нами за Божественною літургією? Ми не можемо визнати таких священнослужителів без канонічного порядку», — наголосив архієрей Грузинської Церкви.

Він також звернув увагу на іншу можливу небезпеку, пов’язану з наданням Константинопольського Патріархату незалежності церкві в Україні. Той самий принцип не виключено і стосовно Абхазії, передбачає ієрарх.

Митрополит Миколай також повідомив про свої хвилювання щодо претензій Патріарха Варфоломія на «виключне право втручатися у внутрішні справи будь-якої Помісної Церкви».

«Для мене особисто це неприйнятно і в майбутньому може викликати багато труднощів», — додав владика, коментуючи лист, отриманий від Константинопольського Патріарха про визнання автокефалії церкви України.

Архієрей Грузинської ПЦ підкреслив, що відносини між державами Грузії та Росії є складними. «Громадяни Грузії повністю підтримують Україну, але, якщо ми повністю підтримаємо автокефалію, це буде несправедливо відносно іншої Православної Церкви».

Перевод:

В Грузинской Православной Церкви заявили о невозможности совместного служения с самозванными епископами ПЦУ

Митрополит Ахалкалакский и Кумурдойський Николай (Пачуашвили) в своем интервью грузинскому агентству Interpressnews заявил, что в Грузинской Православной Церкви не могут сослужить с епископами вновь «ПЦУ», сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Митрополит Николай, в частности, отметил, что некоторые архиереи новообразования структуры были преданы анафеме, что признавали во всех Православных Церквах мира, в том числе и в Константинопольском патриархате. Поэтому легитимность всего епископата «ПЦУ» под вопросом. По его словам, очевидное отсутствие апостольской преемственности в их хиротониях. Многие из них являются самопровозглашёнными епископами, подчеркнул он.

«Как же так епископ может сослужить с нами Божественной литургией? Мы не можем признать таких священнослужителей без канонического порядка », — подчеркнул архиерей Грузинской Церкви. Он также обратил внимание на другую возможную опасность, связанную с предоставлением Константинопольского Патриархата независимости церкви в Украине. Тот же принцип не исключено и в отношении Абхазии, предусматривает иерарх.

Митрополит Николай также сообщил о своих волнениях по претензиям Патриарха Варфоломея на «исключительное право вмешиваться во внутренние дела любой Поместной Церкви».

«Для меня лично это неприемлемо и в будущем может вызвать много трудностей», — добавил владыка, комментируя письмо, полученное от Константинопольского Патриарха о признании автокефалии церкви Украины.

Архиерей Грузинской ПЦ подчеркнул, что отношения между государствами Грузии и России являются сложными. «Граждане Грузии полностью поддерживают Украину, но, если мы полностью поддержим автокефалию, это будет несправедливо по отношению к другой Православной Церкви».

Источник

Добавить комментарий